Fashion should be fun and with my photography I love to create those fun moments.

Backstage

Cheney Chan AW 24 Haute Couture Fashion Show Paris Backstage

And that's a wrap for another Haute couture Fashion week

Wenxin Hao Vika Reza Anden Scudder Akuol Deng Wenxin Hao Beans Wang Shao Minghao & Nyagoa Diu Chen Xi Tina Diedhiou Yvonne Bevanda Andrea Gutierrez Tereza Faltinova Zhuocheng FuLydia Celesta Masha Chubenko & Beans Wang Coco Rocha Liza Ostanina

© Sonny Vandevelde — Play nice and credit photos